Forside
  Massage
  Sundhedsprofil
  Personlig træning
  Vægtkontrol
  Erhverv
  Om fedtness.dk
  Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sundhedsprofil

Processen?

1.  Informationsmøde for medarbejdere og ledelse
2.  Tilmeldinger og uddeling af spørgeskema til selvvurderet helbred
3.  Sundhedsdag, afdækning af individuelle sundhedsprofiler blandt medarbejdere (blodtryk, BMI, Fedtprocent, Fysiologisk alder, kondital, blodsukker, lunge funktion, kolesterol og meget mere inkl. KRAMS faktorer)
4.  Resultat folder til hver enkelt person
5.  Samlet rapport til virksomheden
6.  Opfølgning og handlingsplan

Informationsmødet:
Selve informationsmødet, er et kort oplæg hvor detaljerne omkring sundhedstjekkes forklares. Her gives information omkring hvorfor det er vigtigt at have en sund livsstil, og hvad den enkelte person kan opnå ved at lave nogle små livsstilsændringer. Derudover gives der et kort foredrag og hvad de forskellige krams faktorer gør ved kroppen, samt hvad der rent statistisk set er tilfældet i erhvervslivet i Danmark.

Tilmelding: Der aftales en dato hvor, sundhedsvejledere stiller udstyr til målinger klar i virksomheden, når denne dato er fastlagt, oprettes der online en tilmelding hvor medarbejderne i virksomheden kan tilmelde sig deres sundhedstjek. Samtidig med den individuelle tilmelding ligges et spørgeskema op som skal besvares inden selve sundhedstjekket. Det udfyldte spørgeskema bliver sendt direkte til sundhedsvejlederne som analyserer personens selvvurderet helbred, inden der laves det store sundhedstjek ude i virksomheden.

Sundhedsdagen:
Sundhedsvejledere, møder op på den aftalte dag fra tidlig morgen og stiller målingerne klar. Når alt personale er blevet tjekket får de en personlig samtale for at komme med input og afput til at få etableret et sundt arbejdsmiljø som fremmer trivslen i virksomheden. Når alle er målt får hver enkelt person en folder med deres sundhedsprofil.

Samlet rapport:
Når både informationsmøde og sundhedsdag er afholdt, samles alle data hos fedtness.dk. Disse data bearbejdes og der laves en deskriptiv analyse af medarbejdernes forhold. Derudover laves benyttes der en markedsanalyse over danskernes sundhed som supplement til medarbejderenes data. Herefter sammenlignes virksomheden med den gennemsnitlige dansker. De statistiske data præsenteres for ledelsen sammen med markedsanalysen, og der gives anvisninger og forslag til hvordan arbejdsmiljøet kan blive forbedret. Der aftales et møde for ledelse hvor alle detaljer gennemgås nøjagtigt, og der etableres en handlingsplan for virksomheden.

Opfølgning:
Alt efter hvad virksomheden ønsker at iscenesætte som målsætning, aftales der mellem sundhedsvejledere og ledelse, nogle muligheder for fremtidig samarbejde.

Basis

Udvidet

Avanceret

Kondital

X

X

X

Fedtprocent

X

X

X

BMI

X

X

X

Blodtryk - Systolisk

X

X

X

Blodtryk - Diastolisk

X

X

X

Total kolesterol

X

X

X

Lungekapacitet

X

X

X

Blodsukker

X

X

X

Fysisk alder

 

X

X

Vandprocent

 

X

X

Visceral fat

 

X

X

Kost

 

X

X

Søvn  

X

X

Alkohol  

X

X

Rygning  
X

X

Max. Iltoptagelse

X

Muskelmasse

X

Fysisk vurdering    
X
BMR    

X

Knoglemasse

X

HDL – kolesterol

X

LDL – kolesterol

X

Triglycerider

X

Glucose

X

Laktat

X

Stress

X

399,-
649,-
799,-
     
Varighed
30 min.
45 min.
60 min.

 

 

 

 

>